Projekat

Zaštita divljih ptica= Zaštita staništa= Zaštita ljudi

Klimatske promene i ranjivost ekosistema doveli su do pojave različitih patogenih agenasa, među kojima virus ptičjeg gripa (AIV) i virus Zapadnog Nila (WNV) imaju veliki uticaj na divlje ptice i zdravlje ljudi. Divlje ptice igraju važnu ulogu kao rezervoari bolesti i u širenju zoonotskih arbovirusa u srednjoj Evropi, uključujući prekogranični region. Jedan od najizazovnijih problema u prirodnim rezervatima je efikasno praćenje zdravlja divljih ptica, a studije monitoringa mogu se koristiti kao sistem ranog upozorenja za prodor niza zoonotskih patogena i na taj način ublažiti potencijalni efekti epidemija zoonoznih bolesti. Opšti cilj ovog projekta je da se obezbedi očuvanje i održivost populacija divljih ptica praćenjem prisustva patogenih i zoonotskih virusa u zaštićenim vodenim staništima Pokrajine Vojvodine i Bács-Kiskun okruga. Značaj projekta predstavlja praćenje prisustva i tipova virusa među divljim pticama i pruža informacije o mogućoj opasnosti od novih epidemija, a nacionalni sistem poljoprivredne proizvodnje informiše o potencijalnoj opasnosti za domaću živinarsku proizvodnju. Projekat takođe podiže svest, jača kapacitete za kontrolu novih zoonoznih virusa i unapređuje bazu naučnog znanja. Rezultati uključuju prekogranično praćenje divljih ptica i analizu koja rezultira procenom rizika i studijom izvodljivosti koj će pružiti buduće pravce upravljanja rizikom, kao i GIS bazu podataka koja služi kao osnova za inicijativu politike očuvanja prirode i dalji naučni razvoj. Takođe, partneri nameravaju da nastave prekograničnu saradnju i nakon projekta. Ciljne grupe uključuju stanovnike regiona, organe upravljanja šumama i prirodnim rezervatima, institucije za zaštitu životne sredine, naučnu zajednicu i istraživačke institucije, izvršnu vlast, kreatore politike i sektor javnog zdravlja.

Serbian