Kako vi možete da pomognete?

Šta da učinite ako nađete mrtvu pticu ili neobične znakove kod ptica koje ste videli u divljini:

U Srbiji kontaktirajte: Dr Dianu Lupulović, Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“, Rumenački put 20, 21000 Novi Sad, Srbija; mail:diana@niv.ns.ac.rs

U Mađarskoj kontaktirajte...

Ako vam lokalne vlasti kažu da jednostavno odložite leš (telo) ptice, nemojte ga doticati golim rukama. Koristite rukavice ili obrnutu plastičnu kesu da stavite trup u vreću za smeće, koja se zatim može odložiti u uobičajeno smeće.

Šta učiniti ako doživite neobjašnjivu bolest ili uginuće u svom jatu:

U Srbiji kontaktirajte: Dr Diana Lupulović, Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“, Rumenački put 20, 21000 Novi Sad, Srbija; mail:diana@niv.ns.ac.rs

 

U Mađarskoj, molim vas kontaktirajte:...

Serbian