Partnerség

Újvidéki Állategészségügyi Tudományos Intézet (fő kedvezményezett)

Az Újvidéki Állategészségügyi Tudományos Intézet Szerbia vezető tudományos és kutatóintézete az állatorvostudomány és a biotechnológia területén. A 12 akkreditált állami laboratórium egyikeként a járványügyi részleggel együtt felelős az állatbetegségek monitorozásáért, diagnosztikájáért, ellenőrzéséért, megelőzéséért és visszaszorításáért, valamint az immunprofilaktikus termékek forgalmazásáért a Dél-Bácskai és a Szerémségi körzet területén. Az Újvidéki Állategészségügyi Tudományos Intézet 74 főt foglalkoztat, köztük 37 kutatót, 27 doktoranduszt állatorvoslás, kémia és egyéb területeken, valamint 9 PhD hallgatót és 9 szakembert az állatorvoslás különböző területein. A munkatársak projektmenedzsmentben is jártasak. Az Újvidéki Állategészségügyi Tudományos Intézet rendelkezik mind az adminisztratív feladatokhoz és a projektvezetéshez szükséges irodákkal, informatikai eszközökkel, mind a tudományos munkát végző laboratóriumokkal.

Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.

A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. 37 839 hektár állami erdőterületet és 55 700 hektár kereskedelmi célú vadászterületet kezel. Az ártéri területek a Duna-Dráva Nemzeti Park Duna szakaszát alkotják (kb. 20 000 hektár). Keletről és nyugatról 10 200 hektár homok és 5 400 hektár hegyvidék kapcsolódik az ártérhez. A cég rendelkezik minden szükséges szakmai kapacitással (pénzügyi, adminisztratív, humán erőforrás, stb.) a projekt megvalósításához. 255 képzett alkalmazottal, számos jól felszerelt irodával és stabil pénzügyi likviditással rendelkezik. A Gemenc Zrt. alapvető feladata a rábízott emberi, természeti és gazdasági értékek kezelése, korszerű erdészeti, fakitermelési, fafeldolgozási és vadgazdálkodási, valamint turisztikai tevékenységek végzése.

Vajdasági Erdők Közvállalat

A Vajdasági Erdők egy olyan közvállalat, amely megfelelő szakmai tudással, pénzügyi likviditással, működési kapacitással és projektmenedzsment-ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy a projekt kedvezményezettjeként szakszerűen teljesítsen. A vállalat 3 szervezeti szintre van felosztva: 1. igazgatóság, 2. vállalkozási részlegek: 4 erdőgazdaság, valamint a „Lovoturs” és „Vojvodinašume-Turist” részlegek, 3. munkaegységek – erdőigazgatás és egyéb munkaegységek. Az igazgatóság stratégiai, fejlesztési és koordinációs tevékenységet, valamint a vállalkozás részlegeinek munkafelügyeletét látja el. Az erdészeti igazgatás az erdőgazdálkodási tevékenységek tervezésének és szervezésének alapegységei. A vállalkozásnak több mint 1300 alkalmazottja van, köztük a mintagyűjtés koordinálásáért és a pályázati vállalások szolgáltatásáért felelős munkatársak.

Hungarian